?K-Health מהו המידע שישותף עם

:מידע היסטורי מפורט מתוך הרשומות הרפואיות שלך במכבי העשוי לכלול K-Health-עם אישורך, יועבר ל

 • נתונים דמוגרפיים: גילך, מינך הביולוגי

 • נתונים פיזיולוגיים: משקל, גובה, מדדי לחץ דם

 • אבחנות קבועות: עישון, סוכרת, הריון, אם מעודכנות ברשומות מכבי

 • מחלות כרוניות: מחלות כרוניות המעודכנות ברישומי מכבי.

 • ביקורי רופא: היסטוריית ביקורים אצל הרופא, כולל האבחנה שנרשמה.

 • תרופות: תרופות מרשם שאתֿ/ה לוקח/ת בקביעות, תרופות שנרשמו לך וכן תרופות שרכשת בבתי מרקחת.

 • בדיקות מעבדה: הפניות שקיבלת ובדיקות שביצעת במעבדות שונות של מכבי, כולל תוצאות הבדיקה אם התקבלו במכבי.

 • ניתוחים: במידה שתועדו כאבחנה בתיקך הרפואי. 

 • היסטוריה משפחתית: קיומן של מחלות אקוטיות במשפחתך, ובפרט סרטן, סוכרת, מחלת לב איסכמית, יתר לחץ דם, ובלבד שתועדו כאבחנה בתיקך הרפואי.

המידע המועבר לאפליקציה אינו כולל מידע הנוגע לרפואת הנפש

עודכן לאחרונה בתאריך 12בספטמבר 2019

K LOGO WHITE.png

Digital primary care for less

Follow Us

 • K Health Twitter
 • K Health Facebook
 • K Health Instagram
 • K Health YouTube
 • K Health LinkedIn

©2020 K Health. All rights reserved.

Asset 3.png